امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰بازسازی کشتارگاه دام

✍️پروژۀ بازسازی محوطه و سالن کشتارگاه دام با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی توسط شهرداری اردکان انجام شد.

طی این پروژه، یک عدد اتاق پیش‌سرد کشتارگاه برای حفظ دمای گوشت جهت جلوگیری از تب کریمه کنگو با ۵۰ متر مربع آماده بهره‌برداری شد؛ همچنین نسبت به خرید دستگاه لیبل رنگی بابت جداسازی گوسفند نر و ماده نیز اقدام شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان