امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰آزادسازی دو پلاک در مسیر رینگ شهری

✍️در راستای اجرای رینگ شهری جهت رفاه حال شهروندان اردکانی؛ دو پلاکِ در مسیر رینگ شهری در محدودۀ تقاطع بهشت توسط شهرداری اردکان آزادسازی شد.

لازم به ذکر است که آزادسازی این دو پلاک مجموعاً به مساحت ۱۲۶۸ متر مربع و تخصیص ۴۸ میلیارد و هفتصد میلیون ریال صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان