امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰زیرسازی کوچه‌های بلوار جمهوری

✍️عملیات عمرانی زیرسازی کوچه‌های ۵۴ و ۵۷ بلوار جمهوری انجام شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان