امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
header-logo
🔰سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اردکان در مرکز ۱۳۷

✍️«عباس عاصی زاده اردکانی» رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اردکان با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل، مشکلات و درخواست‌های شهروندان اردکانی در زمینه‌های مختلف بود.

این برنامه در ادامه حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان