امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
header-logo
🔰 عملیات قیرپاشی بلوار شهید بهشتی

▫️در ادامۀ پروژۀ عمرانی بلوار شهید بهشتی توسط شهرداری اردکان؛ عملیات قیرپاشی این بلوار جهت آسفالت روکش آغاز شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان