امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰ادامۀ پروژۀ سلطان‌العلماء

✍️در ادامۀ پروژۀ عمرانی مجتمع سلطان‌العلماء؛ اجرای نماچینی و کف‌فرش پشت بام با پیشرفت ۶۰ درصد به متراژ ۴ هزار متر مربع انجام شد.

سیمان‌کاری کف محوطه داخلی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و ساخت اسکلت مغازه‌های کافی‌شاپ و… در محوطه داخلی با پیشرفت ۵۰ درصدی نیز در مجتمع سلطان‌العلماء صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان