امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰آزادسازی یک ملک در کوچۀ ۵۴ بلوار جمهوری

✍️با آزادسازی مصالح‌فروشی در کوچۀ ۵۴ بلوار جمهوری با مساحت ۱۲۶ متر مربع و تخصیص چهار و نیم میلیارد ریال؛ این ملک در راستای اجرای پروژه‌ی احداث خیابان، تخریب گردید.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان