امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰نقاشی دیواری در سطح شهر با استفادۀ از دانش‌آموزان هنرمند

✍️نقاشی دیوار آموزشگاه ادبی واقع در خیابان حضرت ابوالفضل (ع) و نقاشی دیواری در محدودۀ بافت تاریخی با استفادۀ از توانمندی دانش‌آموزان هنرمند اردکان به همت واحد زیباسازی شهرداری درحال انجام است.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان