امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰تکمیل پیاده‌رو روبروی حسینیۀ کوشکنو

✍️پیاده‌رو روبروی حسینیۀ کوشکنو توسط شهرداری اردکان تکمیل شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان