امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰سنگ‌چینی و اجرای آبشار در پارک کوهستان

✍️در ادامۀ پروژه‌های مختلف در پارک کوهستان جهت توسعۀ زیرساخت‌ها در این مجموعه؛ سنگ‌چینی و اجرای آبشار در پارک کوهستان توسط شهرداری اردکان صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان