امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰روند تکمیل پارک بانوان

✍️در ادامۀ تکمیل پروژۀ پارک بانوان واقع در بلوار شهید مهدی فتوحی؛ خط‌کشی زمین والیبال و نصب تور، گل‌کاری و کاشت ترون انجام شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان