امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰محوطه‌سازی داخلی مجتمع تجاری سلطان‌‍العلماء

✍️در ادامۀ پروژۀ عمرانی مجتمع سلطان‌العلماء؛ کف‌فرش پشت بام با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و محوطه‌سازی داخلی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان