امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰پاکسازی زمین‌های بایر توسط شهرداری

✍️عملیات پاکسازی زمین‌های بایر در محدودۀ خیابان صدرآباد به سمت میدان آزادی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری اردکان در حال انجام است.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان