امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در متجمع تجاری سلطان العلماء با انشعابات کامل جهت نانوایی را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)برگزارنماید.

▫️کلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

👈زمان انتشار:۱۴۰۲/۰۳/۰۲

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان