امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰پاکسازی زمین‌های بایر و رودخانه

✍️در ادامۀ اقدامات معاونت خدمات شهری جهت نظافت عمومی و پاکیزگی محیط شهری؛ عملیات پاکسازی زمین‌های بایر در خیابان پیروزی، خیابان شهید مصطفی احمدی‌روشن، خیابان شریعتی، خیابان شهید صدوقی، خیابان سعدی، پاکسازی رودخانۀ فاز ۱ پارک بزرگ آزادی و همچنین جمع‌آوری نخالۀ ساختمانی در محدودۀ بافت قدیم (کوچۀ فرهمندی در کنار بازارنو) انجام شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان