امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰تأکید شهردار اردکان بر تسریع در پروژۀ مرمّت مازاری سنایی

✍️«دکتر احمدرضا متألهی» شهردار اردکان در فاصلۀ بیست روز از بازدید پیشین خود از روند پیشرفت فاز اوّل پروژۀ مرمّت و احیای مازاری سنایی؛ مجدداً طی بازدید میدانی، پیشبرد این پروژه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان