امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰پیاده‌روسازی خیابان شهید مطهری

✍️پروژۀ پیاده‌روسازی خیابان شهید مطهری در متراژی بالغ‌بر ۶۵۰ متر مربع و با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی توسط شهرداری اردکان در حال اجراء است.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان