امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: تیر ۱, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

🔰مرمّت آبنمای سنگی باغ ملّی

✍️تعویض سری‌های آب و شیر فلکه‌ها و همچنین مرمّت آب‌نمای سنگی در باغ ملّی توسط شهرداری اردکان صورت گرفت. 💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان

ادامه مطلب

🔰آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه ، حمل و اجرای بتن آسفالتی جهت معابر سطح شهر را به شرح ذیل از طریق سامانه

ادامه مطلب

🔰آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام کارهای عمرانی در بافت تاریخی و همچنین انجام پروژه های عمرانی کم حجم شهرداری در سطح را

ادامه مطلب

🔰آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، مهندسی ، اداري و مالی خود را در قالب تأمین

ادامه مطلب

🔰آگهی مناقصه

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد اجرای بخشی از امور شهرداری نظیر راننده ، مدیریت پایانه مسافربری ، امور خدماتی ، اجرائیات ، کارگر عمران و

ادامه مطلب