امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: تیر ۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

🔰آگهی مزایده

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش سیم کارت تلفن همراه متعلق به شهرداری به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (

ادامه مطلب