امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo

✍️شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام اجرای بهسازی و بازپیرایی پارک های محله ای سطح شهر به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

▫️کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند

🗓مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان