امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور مسئول سازمان بهسازی و نوسازیِ شهرداری در مرکز ۱۳۷

✍️«ابوالفضل لطفی» با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل، مشکلات و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ سازمان بهسازی و نوسازیِ شهرداری اردکان بود.

این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان