امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰مرمّت آب‌انبار شهری‌ها

✍️در راستای بهره‌مندی بیش‌از‌پیش شهروندان اردکانی؛ پروژۀ احیاء و مرمّت آب‌انبار شهری‌ها شامل کف‌سازی، ساخت و مرمّت بادگیرها، بدنه‌سازی قسمت داخلی و خارجی آب‌انبار و.‌.. توسط شهرداری اردکان به پایان رسید‌.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان