امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰نقّاشی کافوهای مخابراتی

✍️۷۰ مورد از کافوهای مخابراتی (جعبه‌تقسیم‌های بزرگِ مستقر در خیابان‌ها و معابر شهری) در متراژی بالغ بر ۱۳۰ متر مربع و با محوریت عناصر به‌ کار رفتۀ طرح و نقش فرش ایرانی توسط واحد زیباسازی شهرداری درحال انجام است.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان