امروز سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲
header-logo
🔰اقدامات واحد فضای سبز شهرداری در پارک کوهستان

✍️در ادامۀ پیشبرد طرح‌های مختلف در مجموعۀ پارک کوهستان؛ لوله‌کشی جهت کشت چمن فرانکینیا، تسطیح و شخم‌زنی باغچه‌ها توسط واحد فضای سبز شهرداری اردکان صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان