امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
🔰عزم شهرداری اردکان جهت کمک در پیشبرد طرح سراج

✍️طی نشست مشترک «دکتر احمدرضا متألهی» شهردار اردکان با رئیس شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان و جمعی از کارشناسان این حوزه؛ افزایش همکاری‌های فی‌ما‌بین جهت تسریع در پیشبرد خدمات جامع سلامت روانی و مراقبت‌های اجتماعی (طرح سراج) مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

🔸در این نشست ضمن تأکید بر اینکه اجرای سراج به‌عنوان طرحی راهبردی نیازمند تعامل و همکاری مداوم ارگان‌های مختلف است؛ هدف از اجرای طرح یادشده، افزایش کیفیت خدمات سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی ذکر شد.

🔸سکاندار مدیریت شهری اردکان در ادامه از بخش‌های مختلف مرکز تخصّصی سلامت روان جامعه‌نگر CMHC (سراج) بازدید کرد؛ خدمات این مرکز توسط روانپزشک، روانشناس بالینی، کاردرمانگر، مددکار و کارشناس سلامت روان ارائه می‌شود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان