امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

 

✍🏻شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام حفرچاه آب و لوله گذاری آن در محله مزرعه سیف به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید

▫️-کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

🗓-مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ساعت ۱۴:۰۰

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان