امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰بررسی و اِعمال نظر اعضای کمیسیون مادۀ ۷ نسبت به یکی از باغات دیلم

✍️در جریان بازدید جمعی از اعضای کمیسیون مادۀ ۷ از یکی از باغات محلّۀ دیلم، به علّت اقدام مالک جهت قطع درختان، این باغ توسط شهرداری اردکان پلمپ و مالک نیز به مراجع قضایی معرّفی شد.

⚠️لازم به ذکر است که طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها؛ هرکس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد؛ علاوه بر جزای نقدی، از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری دارد.

⚠️همچنین در صورتی‌ که قطع درخت از طرف مالکین به‌نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به‌صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به‌مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان