امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
🔰برگزاری جلسه همفکری دربارۀ برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات

✍🏻نشست بحث و بررسی پیرامون تغییر کاربری‌های غیرمجاز زمین‌های مزروعی و باغی در حریم و خارج از حریم شهر با حضور «دکتر احمدرضا متألهی» شهردار اردکان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، بخشدار مرکزی و جمعی از نمایندگان ادارات در محل سالن جلسات شهید حیدری شهرداری برگزار شد.

▫️ارائۀ برنامه‌های منسجم و هماهنگ بین دستگاه‌های مربوطه، تعیین تکلیف ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز صورت‌گرفته، مشکلات خاموشی چاه‌های کشاورزی، وجود عصاری‌های غیرمجاز در مناطق باغات شهر، راهکارهای نگهداری از فضای سبز، بحث سند تحوّل شهرستان، جلوگیری از تفکیک و خردشدن زمین‌های کشاورزی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و زمین‌خواری، جلوگیری از استفادۀ غیرمجاز از اراضی واگذارشده و پیگیری و برخورد صریح با تخلفات صورت‌گرفته از موضوعات مطرح شدۀ در این جلسه بود.

💠روابط‌ عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان