امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
برگزاری کمیسیون خدمات شهری شهرداری اردکان

نشست کمیسیون خدمات شهری شهرداری اردکان پیرامون انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید جهت انجام رُفت و روب و جمع‌آوری زبالۀ سطح شهر برگزار و پیرامون شناسایی نیازها و مشکلات مربوط به مدیریت پسماند از جمله جمع‌آوری، حمل و دفع صحیح پسماندها بحث و تبادل نظر شد.

در ادامۀ این جلسه نیز دربارۀ استفادۀ از فنّاوری‌های مناسب برای جمع‌آوری و دفع پسماندها شامل تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، رعایت قوانین و مقررات محیط‌زیستی در مدیریت پسماند، بررسی توانایی پیمانکار در مورد تجهیزات و منابع انسانی، مشخص شدن مسئولیّت‌های شهرداری و پیمانکار در خصوص رُفت و روب معابر و دفع پسماند‌ها و همچنین روش‌ها و فرآیندهای ارزیابی، بازرسی و نظارت بر عملکرد پیمانکار در مدیریت پسماند گفت‌و‌گو شد.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان