امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: تیر ۲۷, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعتکاه ایمنی جهت بلوار شهید بهشتی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید کابل خود نگهدار به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار

ادامه مطلب

استعلام بهاء

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خرید تاسیسات به شرح جدول ذیل جهت خانه صدرالفضلاء را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )

ادامه مطلب