امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بدنه‌سازی نقاط مختلف بافت تاریخی اردکان

عملیات عمرانی بدنه‌سازی بافت تاریخی اردکان از جمله بافت شریف‌آباد، بافت میرصالح، محلّۀ تیران، کوچۀ شهید جعفریان و ورودی کوچۀ شهید حسن پایدار با هدف جذب گردشگر، رفاه‌حال ساکنین بافت تاریخی و تدوام نگاه ویژۀ مجموعۀ مدیریت شهری به بافت تاریخی آغاز شد.

روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان