امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور مسئول واحد فضای سبز شهرداری در مرکز ۱۳۷

«حسین طالعی» با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ گسترش فضای سبز در مناطق و محلّات مختلف بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان