امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بازپیرایی هیأت ابوالفضل (ع) محلّۀ تیران

پروژۀ بازپیرایی هیأت ابوالفضل (ع) محلّۀ تیران شامل بازسازی کوچه، ساباط، بادگیر و مرمّت پشت‌بام توسط شهرداری اردکان صورت گرفت.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان