امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی|حضور سرپرست آتش نشانی در مرکز ۱۳۷

✍🏻« علی طالعی » سرپرست آتش نشانی اردکان با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در حیطۀ وظایف آتش نشانی و خدمات ایمنی بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان