امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: مرداد ۳۰, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آگهی مزایده

شهرداری اردکان در نظر دارد مزایده فروش حدود ۴۰ تن چوب درخت به صورت خشک و نیمه خشک به شرح ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب