امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
header-logo
ادامه اقدامات روزانه واحد خدمات شهری ، در راستای پاکیزگی محیط شهری

عملیات نظافت و رفت روب کوچه ۶۳ باهنر، کوچه ۵۱ باهنر ،رفت و روب بافت قدیم ،رفت و روب خانه سالمندان مجد و کوچه۴۵ باهنر،توسط واحدخدمات شهری شهرداری اردکان صورت گرفت.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان