امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
ادامه اجرای عملیات زیرسازی “انتهای بلوار غدیر”

اجرای عملیات عمرانی زیرسازی “انتهای بلوار غدیر” به” جاده اداره راه و روستای ترک آباد ” توسط واحد عمران و واحد موتوری شهرداری درحال اجرا می باشد.

▫️ احداث راه دسترسی و آسفالت مسیر منتهی به جاده اداره راه و روستای ترک آباد از درخواست های شهروندان بوده که با پیگیری های صورت گرفته هم اکنون در حال انجام است.

💠 روابط‌عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان