امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
بدنه سازی کوچه های ورودی خیابان شهید بوستانی

عملیات بدنه سازی کوچه های ورودی خیابان شهید بوستانی (قسمت شمالی ) شامل استحکام بخشی بنا،اجرای کاهگل و دیوار چینی توسط سازمان بهسازی و نوسازی در حال انجام است.

🔹لازم به ذکر است عملیات کف سازی بخش عمده ای از کوچه ها نیز انجام شده است.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان