امروز سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲
header-logo
کف فرش بافت تاریخی محله بازارنو

عملیات کف سازی کوچه روبروی مسجد حضرت ابوالفضل بازارنو (کوچه شماره ۸) و کوچه منتهی به گنجینه ایثار و شهادت توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری آغاز شد.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان