امروز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲
header-logo

روز: مهر ۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استعلام بهاء

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد استعلام تهیه غذای پرسنل شهرداری در دو نوبت ناهار و شام به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه

ادامه مطلب