امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
عملیات بدنه سازی و کف فرش کوچه شهید ابراهیم زاده

عملیات بدنه سازی و کف فرش کوچه شهید حسین ابراهیم زاده که شامل استحکام بخشی،اجرای کاهگل،دیوار چینی و… می باشد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری آغاز شد.

💠 روابط‌عمومی‌ شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان