امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
بازپیرایی بوستان کشاورز

عملیات بازپیرایی “بوستان کشاورز “محلّۀ تیران ،شامل بازسازی و مرمت آب انبار ،کف سازی و بدنه سازی توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری درحال اجراست.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان