امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
حرکت بر مدار برنامه برای توسعه اردکان

در دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردکان که با حضور اعضا، مشاور شهرداری در برنامه عملیاتی و جمعی از نخبگان برگزار شد، «برنامه عملیاتی شهر اردکان» مورد بررسی قرار گرفت.

▫️این برنامه نقشه راه شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان در پنج سال آینده خواهد بود.

▫️بودجه‌بندی سالیانه شهرداری بر اساس برنامه عملیاتی صورت می‌گیرد.

▫️این برنامه مانند برخی از طرح‌ها و برنامه‌های دیگر نیست که خاک بخورد.

▫️علی‌رغم اینکه این برنامه یک برنامه راهبردی است، برنامه‌های اجرایی هم در آن لحاظ شده است.

▫️برنامه عملیاتی شهر اردکان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر اردکان رسید.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان