امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
سه‌شنبه‌های پاسخگویی| حضور معاونت خدمات شهری در مرکز ۱۳۷

«حمید رضا هاتفی » با حضور در سامانۀ ارتباط مردمی ۱۳۷ به‌صورت تلفنی پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شدۀ شهروندان اردکانی در امور مربوط به خدمات شهری بود.

▫️این برنامه در ادامۀ حضور مدیران شهری اردکان از شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیرعامل‌های سازمان‌ها و مسئولین واحدها در مرکز ۱۳۷ با عنوان شهروند پرسشگر بود.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان