امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: مهر ۲۷, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آگهی مزایده

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده بهره برداری از ترمینال کامیونداران واقع در انتهای خیابان امام خمینی(ره) از طریق اجاره را به شرح ذیل

ادامه مطلب