امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

روز: مهر ۲۹, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آگهی مزایده

شهرداری اردکان یزد در نظر دارد مزایده واگذاری امور ساماندهی و بهره برداری از مرکز دفن بهداشتی زباله واقع در جاده چک چک ، گود

ادامه مطلب