امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo

شهرداری اردکان در نظر دارد استعلام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری در سطح شهر جهت بازدید از پروژه ها و همچنین ماموریت های روزانه درون شهری و برون شهری به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید .

▫️کلیه مراحل استعلام از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام انجام دهند .

▫️مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه : تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ساعت ۱۴:۰۰
▫️آدرس و اطلاعات تماس دستگاه برگزار کننده استعلام جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات استعلام : یزد – اردکان – خیابان امام خمینی (ره) –شهرداری اردکان
▫️ کدپستی ۸۹۵۱۷۳۷۷۳۱
▫️تلفن ۰۳۵-۳۲۲۲۲۰۴۱

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان