امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
header-logo
ادامه عملیات پیاده رو سازی بلوار خاتمی

به گزارش واحد عمران و شهر سازی شهرداری ، ادامه عملیات پیاده رو سازی باند غربی بلوار خاتمی جنب دانشگاه به طول ۳۰۰ متر در حال اجرا می باشد که این پروژه شامل عملیات بستر سازی ،شن ریزی ، کف فرش می باشد.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی اردکان