امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
اصلاح هندسی و تعریض بلوار شهید عاصی زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان عملیات اصلاح هندسی و تعریض بلوار شهید عاصی زاده روبه روی پمپ بنزین مرکزی آغاز شد.

▫️بنا برگزارش واحد عمران به علت ترافیک و حجم تردد در این ناحیه، قوس بلوار جمع شده و خیابان عریض تر خواهد شد.

💠 روابط‌عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان