امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
header-logo
ادامه اجرای طرح آموزش شهروندی و چهره به چهره تفکیک زباله از مبدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردکان به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا ، آموزش چهره به چهره خانوارها همچنان ادامه دارد.

▫️طرح آموزش چهره به چهره ی شهروندان در راستای نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی با حضور آموزش یاران این طرح در حال پیگیری است.

▫️در این طرح کارشناسان شهرداری به درب منازل مراجعه می‌کنند و آموزش‌هایی در خصوص جداسازی و تفکیک زباله و معرفی پسماند خشک و تر به شهروندان ارائه می‌دهند.

💠 روابط‌ عمومی‌شهرداری‌ و شورای اسلامی شهر اردکان